red
blue
ЈАЗИЧНОТО СТУДИО LINGUA Е ОВЛАСТЕН ЦЕНТАР ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ИСПИТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК CILS.
CILS

ПРОФЕСОРИ

 

д-р Маја Милевска - Кулевска

дипл. професор по француски и италијански јазик

 

 

Љубица Цветковска

дипл. професор по англиски јазик

 

 

м-р Биљана Додовска - Георгиев

дипл. професор по француски јазик

 

 

Билјана Петковска

дипл. професор по англиски јазик

 

 

Маја Марковски

дипл.професор по германски јазик

 

 

Симеона Павловска

дипл.професор по германски јазик

 

 

Марија Кочовска

Brainobrain тренер

 

 

Татјана Петровска

Brainobrain тренер

 

Славица Петковска

дипл.професор по англиски јазик

 

Андријана Котевска

дипл.професор по англиски јазик