red
blue
ЈАЗИЧНОТО СТУДИО LINGUA Е ОВЛАСТЕН ЦЕНТАР ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ИСПИТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК CILS.
CILS
Jазичното студио Лингва нуди курсеви за деца од предучилишна возраст, деца од основно образование, средношколци, студенти и возрасни. Групите опфаќаат максимум 10 слушатели. Курсевите можат да бидат:
- индивидуални,
- редовни курсеви по странски јазик,
- интензивни,
- викенд курсеви,
- граматички и

повеќе

 

УПИСИ И ДАТУМИ

За зимскиот семестар уписите траат од 1-ви септември до 15-ти септември, а наставата започнува на 20-ти септември. За летниот семестар уписите траат од 15-ти јануари до 1-ви февруари, а наставата започнува на 5 февруари. Зимскиот распуст трае од 1-ви до 20-ти јануари. Настава не се изведува за време на државни празници и празници кои по закон се неработни денови. Училиштето е отворено од понеделник до сабота од 9 часот до 21 часот.

 

img
img

 

ПРЕВОДИ

Jазичното студио Лингва врши судски и стручни преводи од македонски на италијански, француски, англиски, германски и шпански јазик и обратно. Преводите ги извршуваат овластени преведувачи кои работат како постојани преведувачи во Основниот суд во Битола.Јазичното студио Лингва нуди и преведувачи за симултан и консекутивен превод од секаков домен.
facebook