red
blue
ЈАЗИЧНОТО СТУДИО LINGUA Е ОВЛАСТЕН ЦЕНТАР ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ИСПИТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК CILS.
CILS
Jазичното студио Лингва нуди курсеви за деца од предучилишна возраст, деца од основно образование, средношколци, студенти и возрасни. Групите опфаќаат максимум 7 слушатели. Курсевите можат да бидат:
- индивидуални,
- редовни курсеви по странски јазик,
- интензивни,
- викенд курсеви,
- граматички и
- курсеви по комуникација

повеќе

 

УПИСИ И ДАТУМИ

За зимскиот семестар уписите траат од 1-ви септември до 15-ти септември, а наставата започнува на 20-ти септември. За летниот семестар уписите траат од 15-ти јануари до 1-ви февруари, а наставата започнува на 5 февруари. Зимскиот распуст трае од 1-ви до 20-ти јануари. Настава не се изведува за време на државни празници и празници кои по закон се неработни денови. Училиштето е отворено од понеделник до сабота од 9 часот до 21 часот.

 

img

 

СТИПЕНДИИ

Jазичното студио ЛИНГВА од Битола нуди стипендии за своите слушатели на курсеви по италијански јзик кои опфаќаат летни курсеви за изучување на италијанскиот јазик во Фиренца, Италија во соработка со Јазичниот институт ЕУРОПАС од Фиренца. Сите слушатели на курсот по италијански јазик имаат можност да учествуваат на десетдневен
КУРС ПО ИТАЛИЈАНСКА КУЛТУРА во Гарњано,
Италија, во организација на Универзитетот на Венеција. За учениците по француски јазик, се организираат летни интензивни курсеви во училиштето за француски
јазик Азурлингва во Ница, Франција.

 

ПРЕВОДИ

Jазичното студио Лингва врши судски и стручни преводи од македонски на италијански, француски, англиски, германски и шпански јазик и обратно. Преводите ги извршуваат овластени преведувачи кои работат како постојани преведувачи во Основниот суд во Битола.Јазичното студио Лингва нуди и преведувачи за симултан и консекутивен превод од секаков домен.
facebook